NUBE terapia ja valmennus
| Because every cloud has a Silver lining |

| Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennnus |

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, matalan kynnyksen terapiaa. Terapiassa
etsitään ratkaisuja elämän ongelmakohtiin, etsitään keinoja ja ratkaisuja tavoitteisiin pääsemiseen. Elämän suunnan tai tavoitteiden ollessa hukassa, auttaa terapia asioiden jäsentämisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Ratkaisukeskeisen terapeutin työote on kuunteleva ja asiakkaan kanssa tasavertainen.

Ratkaisukeskeisyys terapeuttisena viitekehyksenä ei ole ongelman syitä etsivää tai analysoivaa, vaan fokus on tulevassa. Mitä on hyvä elämä juuri Sinulle? Mitä haluat elämääsi lisää? Milloin ongelma on vähemmän läsnä arjessasi? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme yhdessä dialogia käyden vastauksia.

Ratkaisukeskeisyys on myös johtamisen yhä vain nouseva suuntaus. Esimiestyössä ratkaisukeskeiset taidot vievät tehokkaasti kohti laadittuja tavoitteita.

| Kenelle ratkaisukeskeinen lyhytterpia sopii |

Lyhytterapia on kestoltaan psykoterapiaa lyhyempää terapiaa, käyntikertojen sijoittuvan 1-10
kerran väliin, asiakkaan tarpeen mukaan. Myös pidemmät hoitosuhteet ovat mahdollisia.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin moniin tilanteisiin ja kaiken ikäisille. Terapia voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin pariterapiana. Elämän nivelkohdat, yllättävät elämäntilanteet, ihmissuhdeongelmat, uupumus, ahdistukset, pelot, masentuneisuus ja riippuvuudet ovat esimerkkejä hoidettavista tilanteista. Tunteiden myllertäessä on kynnystä keskusteluavun hakemiseen hyvä pitää matalana.

Terapia toteutetaan täysin luottamuksellisesti.

| Vastaanotto |

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Helsingin Psykoterapiainstituutissa. Valmistun toukokuussa 2018. Opiskeluni aikana tehtävän yksilöterapian hinta on 30,00€/ 45min. Mahdollisuus varata myös 90 min aikoja, näiden veloitus 60,00€.

Otan vastaan Helsingissä pikku-Huopalahdessa. Tavoitat minut numerosta 044-955 7762. Jätä minulle viesti niin otan Sinuun yhteyttä, marika@nube.fi